Klachtenafhandeling

Heeft u een klacht over Happy? Wij kijken graag samen met u naar een oplossing en vragen u in het geval van een klacht contact op te nemen met het Happy Webshops. U kunt ons hiervoor bereiken op 024-6453690 of mailen naar info@happywebshops.nl.

Als u uw klacht per e-mail naar ons stuurt, ontvangt u binnen 3 werkdagen van ons een eerste reactie op uw klacht.

Wij proberen uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. Als u uw klacht per email naar ons verstuurt, ontvangt u binnen 7 werkdagen van ons bericht over de afhandeling van uw klacht. Als wij niet in staat zijn uw klacht binnen 14 werkdagen af te handelen, ontvangt u binnen deze termijn bericht van ons om de afhandeling van uw klacht verder af te stemmen.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar info@happywebshops.nl als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd (info@keurmerk.info).

Indien een gegronde klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoeringvan overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverdeproducten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel doorde consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.